BAĞLANTI ELEMANLARI NE DEMEK?
     Ne Demek?

- Bağlantı elemanları cıvata, vida, somun, pul, rondela, perçin vb. sanayi ürünlerinin bir araya getirilerek bütünleşmesinde kullanılan malzemelerdir. Sadece sanayi ürünlerinde değil insanların yaşamlarıda kullandıkları tüm eşyaların bir arada durmasını sağlayan elemanlardır. Binlerce farklı üründen meydana gelen bağlantı elemanları inşaat, otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik ve mobilya gibi ana sektörler başta olmak üzere, tüm imalat sanayinde kullanılmaktadır.

- Civata - Somun Nedir : Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida. Cıvata, Baş, Gövde ve Diş kısmı olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Somun : Cıvatanın ucuna takılan, içine cıvatanın dişlerine uygun diş(yiv) açılmış başlık.

- Cıvata nasıl üretilir? -Cıvata üretimi belli prosesler (süreçler) izlenerek üretilir. Bu prosesler sırasıyla :Hammadde - Yüzey işlem - Soğuk Dövme - Diş Çekme - Isıl işlem - Kaplama - Paketlemedir.

- Akma, Çekme ve Deney gerilmeleri ne demektir? - Akma Gerilmesi, bir civatanın kalıcı deformasyona başladığı noktadaki gerilmesidir. Çekme Gerilmesi, bir civatanın taşıyabileceği en fazla yükün oluştuğu noktadaki gerilmesidir. Deney Gerilmesi, emniyet yükü altındaki gerilmesidir.

- Emniyet Yükü, Sertlik, Burulma Direnci ve Yorulma Direnci ne demektir? -Emniyet Yükü(Proof Load): Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine uğramadan taşıyabileceği yüktür. Akma gerilmesinin %90'ı alınır. Sertlik(Hardness): Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine veya başka bir cisme batmasına karşı gösterdiği dirençtir. Burulma Direnci(Torsiyonal Strentgh): Malzemenin ekseni etrafında burkulma etkisi yaratan kırılma öncesi sahip olduğu maksimum yüktür. Yorulma Direnci(Fatigue Strength): Malzemenin tekrarlı yüklemelerde dayanabileceği maksimum gerilmedir.

- 6.8, 8.8, 12.9 Cıvata Denince Ne Anlaşılır ?- Birinci rakam 100 ile çarpılınca, çıkan değer malzemenin çekme mukavemetini (dayanımını) verir. [8.8 için 8 x 100 = 800 Newton / mm2] [10.9'da 10 x 100 = 1,000 Newton / mm2] [6.8'de 6 x 100 = 600 Newton / mm2] 1 Kg = 9.81 Newton'dur. Kolayca hatırlamak için 1 Kg yaklaşık 10 Newton diyebiliriz. 800 Newton / mm2 = 89 Kg / mm2 gibi. Aslında (800 Newton / mm2) / (9.81 Newton / Kg) ) 81.5 Kg / mm2 İkinci rakam (8.8'in ikinci 8'i gibi) 8 = 0.8'dir. Yani ikinci rakam yukarıda bulunan çekme dayanımı ile çarpılarak çeliğin ve ya malzemenin AKMA GERİLME SINIRI veya ORANTISIZ UZAMA GERİLMESİ bulunur. 800 x 0.8 = 640 Newton / mm2 veya yaklaşık 640/10 = 64 Kg/mm2

- Civatalar imalat esnasında hangi yöntemle şekillendirilir?- Civatalar, farklı yöntemler kullanılarak şekildirebilirler. Sıcak dövme, soğuk dövme, torna vb. yöntemler hali hazırda kullanılmaktadır. Fakat yaygın olarak soğuk dövme yöntemi kullanılmaktadır. Soğuk dövme, metalin(hammaddenin) oda sıcaklığında şekillendirilmesi yöntemidir. Civataların biçimlerine göre 2,3,4,5 hatta 6 istasyonlu soğuk dövme preslerinde şekillendirililer.

   
   
 
   
 
Designed H3oz
  Adres : Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mh. Gri Cd. No:6/1 Nilüfer / BURSA ...... Tel : +90 224 482 22 42 ...... Fax : +90 224 482 45 28 ...... E-mail:info@bekabaglanti.com.tr